Seksyen Pengurusan Rumah Peranginan
Bahagian Pengurusan Hartanah, JPM

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi kami di talian 03-88800155

SEKSYEN PENGURUSAN RUMAH PERANGINAN

Seksyen Pengurusan Rumah Peranginan adalah unit yang terbesar dalam organisasi BPH dimana mempunyai jumlah jawatan sebanyak 80 jawatan dan terdapat di 10 cawangan di dalam dan luar negeri.

Rumah Peranginan Persekutuan (RPP) dan Rumah Penginapan Persekutuan (RP) diadakan adalah bertujuan untuk mewujudkan kemudahan penginapan yang memberi kesejahteraan kepada penginapnya.

Suasana kesejahteraan yang diwujudkan dapat meningkatkan kualiti percutian sekali gus akan memberi kepuasan kepada penjawat awam dan pesara kerajaan untuk menikmati kemudahan tersebut. Percutian memberikan kerehatan minda, rohani dan jasmani yang diperlukan oleh penjawat awam setelah bertungkus-lumus bekerja.

Penyediaan kemudahan rumah peranginan bukan sahaja memberi faedah kepada penjawat awam tetapi juga kepada keluarga masing-masing dengan kadar sewa yang berpatutan.

BPH akan sentiasa berusaha untuk meningkatkan penggunaan RPP dan RP yang telah disediakan sebagai salah satu kemudahan bagi penjawat awam dan akan sentiasa berusaha untuk meningkatkan perkhidmatan di RPP dan RP.

OBJEKTIF SEKSYEN

Memastikan segala aspek dalam Pengurusan Rumah Peranginan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan. Dalam masa yang sama satu tahap kerja yang tinggi dicapai dalam Pengurusan Rumah Peranginan.

Sila tunggu.....