Seksyen Pengurusan Rumah Peranginan
Bahagian Pengurusan Hartanah, JPM

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi kami di talian 03-88800155

Borang Permohonan dan Pekeliling Am

Borang Permohonan
Rumah Peranginan Persekutuan - Berkelompok Download
Rumah Penginapan Persekutuan Download
Rumah Penginapan Persekutuan London Download


Borang Permohonan Rumah Transit
Rumah Transit Download


Surat Pekeliling
Surat Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 2015 Download
Surat Pekeliling Am Bil.4 Tahun 2013 Download
Surat Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2010 Download
Surat Pekeliling Am Bil.3 Tahun 2007 Download
Surat Pekeliling Am Bil.2 Tahun 2006 Download

Sila tunggu.....